Logo de l'OEP

Manifestations 2013

Conferentie 'Meertaligheid ondersteunen' (Brussel)

Mis à jour : 7 Aoû 2013

Europese Dag van de Talen (conferentie over 'Meertaligheid ondersteunen')(5/8/2013) Sinds 2001 is 26 september de Europese Dag van de Talen, een initiatief van de Raad van Europa. De Raad van Europa wil daarmee zijn 47 lidstaten aansporen om jong en oud te stimuleren meer talen te leren. De visie van de Raad van Europa is dat de Europese taaldiversiteit niet alleen een hoeksteen van het rijke culturele erfgoed vormt, maar ook een middel is om interculturele verschillen beter te begrijpen en te overbruggen. Om meer te weten...