Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Colocviu Internacional de Traducere specializata si Interpretare (Apel)


Zuletzt aktualisiert: 7 Dez 2009

"Competenţele traducătorilor şi interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii"

Universitatea de Vest Timişoara, România 27/05/2010 - 28/05/2010

Apel la comunicări
Acest colocviu continuă tradiţia activităţilor în domeniul traducerii specializate şi al terminologiei iniţiate de Uniunea Latină. Urmând îndeaproape tematica colocviului organizat în mai 2008 la Craiova, colocviul de la Timişoara îşi propune să aducă în discuţie formarea traducătorilor şi interpreţilor în vederea inserării lor pe piaţa de muncă românească şi europeană, în perspectiva cerinţelor calitative actualeşi să răspundă următoarelor întrebări :

** care sunt metodele cele mai eficiente de formare a unor buni traducători şi interpreţi şi care este rolul formatorului?;

** există un specific al formării traducătorilor şi interpreţilor în România?

** care sunt perspectivele inserării traducătorilor români pe piaţa europeană?

** ce înseamnă calitate în traducere şi interpretare?

** care sunt factorii de decizie în stabilirea calităţii acestor activităţi?

Sunt invitaţi să participe la aceste dezbateri cadre didactice universitare implicate în activitatea de formare a traducătorilor, traducători şi interpreţi profesionişti, terminologi, studenţi, ingineri implicaţi în studiile de inginerie a limbilor.

Colocviul va cuprinde comunicări, ateliere şi mese rotunde.

I. Comunicările vor fi axate pe următoarele tematici :

1. Formarea traducătorilor şi interpretilor în Romania. Abilităţi şi competenţe necesare pentru o formare la nivel european.
2. Asigurarea calităţii traducerii şi interpretării în vederea integrării în UE;
3. Cererea de traducători şi interpreţi la nivelul UE

II. Comunicări vor fi continuate prin dezbateri în cadrul unei mese rotunde cu tema: Meseria de traducător profesionist în Romania: experienţe împărtăşite şi perspective europene

III. Această tematică propusă spre dezbatere va fi completată de o perspectivă practică în cadrul următoarelor ateliere:

1. Instrumente informatice în pregatirea traducătorulu şi interpretului
2 .Practica traducerii specializate

Colegii care sunt implicaţi în formarea traducătorilor şi interpreţilor sunt invitaţi să propună texte spre traducere şi să susţină aceste activităţi cu participanţii.

Limbile colocviului: română şi franceză

Calendar:
30 decembrie : înscriere, titlul şi rezumatul prezentării (400 de cuvinte, pentru ateliere titlul textului propus şi o scurtă descriere a demersului metodologic):
20 ianuarie : confirmarea propunerilor
15 martie : trimiterea prezentărilor în vederea publicării

Trimiterea propunerilor pe adresa: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Nume:
Prenume:
Titlul comunicării:
Afiliere:
Profesia şi funcţia (profesor, traducător, student etc):
Email:
Adresa instituţiei:
Adresa personală:
Tel.