Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Actele colocviului "Competencele traducatorilor si interprecilor...


Zuletzt aktualisiert: 4 Jun 2010

... în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii"

Volumul de faţă cuprinde contribuţiile participanţilor la colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, organizat la Timişoara de Uniunea Latină şi Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. La organizarea acestei manifestări si-au adus contribuţia şi alte universităţi timişorene prin activitatea unor cadre didactice participante la ediţiile anterioare ale acestor manifestări, şi anume: Universitatea "Politehnica", Universitatea "Tibiscus" şi Universitatea de Stiinţe agricole şi Medicină veterinară a Banatului, precum şi studenţi.

Lucrările din acest volum reflectă interesul suscitat de tematica acestui colocviu atât în rândul cadrelor didactice formatoare ale traducătorilor şi interpreţilor, cât şi în rândul interpreţilor profesionişti ce lucrează independent sau în cadrul unor birouri de traducere. O prezenţă importantă la acest colocviu au avut-o reprezentanţii unor instituţii româneşti sau din cadrul Uniunii Europene răspunzătoare de calitatea traducerii, care au împărtăşit în acelaşi timp participanţilor din experienţa lor.

Comunicările au fost grupate pe secţii a căror tematică a încercat să răspundă următoarelor întrebări :

  • care sunt metodele cele mai eficiente de formare a unor buni traducători şi interpreţi şi care este rolul formatorului?
  • există un specific al formării traducătorilor şi interpreţilor în România?
  • care sunt perspectivele inserării traducătorilor români pe piaţa europeană?
  • ce înseamnă "calitate" în traducere şi interpretare?
  • care sunt factorii de decizie în stabilirea calităţii acestor activităţi?

Masa rotundă cu tema Meseria de traducător profesionist în Romania: experienţe împărtăşite şi perspective europene a completat informaţiile prezentate în cadrul comunicărilor şi a oferit ocazia tuturor participanţilor de a-şi expune punctul de vedere asupra problemelor în discuţie.

Participanţii au putut să-şi îmbogăţească cunoştintele practice şi teoretice referitoare la instrumentele informatice ajutătoare în activitatea de traducere, în cadrul mai multor ateliere grupate sub titlul Instrumente informatice în pregătirea traducătorului şi interpretului.