Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger onderwijs (Leuven, 30 mai 2017)


Zuletzt aktualisiert: 4 Mar 2017

Het Forum brengt docenten, taalondersteuners en taalbeleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samen om hun knowhow en praktijkervaring met elkaar te delen. Gastinstellingen zijn KU Leuven en UCLL.

Hoe kan jouw opleiding of instelling taalbeleid effectief inbedden in de onderwijspraktijk? We gaan enerzijds na hoe taalsteun in niet-taalvakken vorm krijgt; anderzijds bekijken we hoe een taalbeleid met leerlijnen voor een betere doorstroom zorgt.

Het volledige programma is eind maart bekend.
De Forumdag vindt plaats in het Instituut voor Levende Talen, Dekenstraat 6, 3000 Leuven.

Website