Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès


Zuletzt aktualisiert: 26 Dez 2009
GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, 2009. ISBN 978-84-8384-099-3. (LB; 5)

Recull la terminologia relacionada amb el personal, la realització cinematogràfica (el rodatge, el muntatge, la projecció i la difusió i la promoció), els gèneres i tipus de pel·lícules, les tendències i els moviments cinematogràfics i les sales de cinema. Conté 567 entrades en català per ordre alfabètic amb els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes aclaridores dels termes. Al final del recull hi ha l’índex alfabètic dels equivalents en les altres llengües, que remeten al número d’ordre del terme català corresponent.

Col·lecció Lèxics Bàsics

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic bàsic d’Internet català-anglès. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, DL 1998. (LB; 1)

Aquest lèxic recull 181 termes en català i en anglès sobre Internet. A més a més, hi ha un apartat dedicat als noms propis, sigles i acrònims que s’utilitzen més sovint en aquest àmbit. El lèxic respon a la necessitat de denominació que ha generat aquesta gran xarxa de comunicació internacional. S’adreça als usuaris d’Internet. Ha comptat amb la col·laboració del TERMCAT.

Versió per imprimir

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2000. (LB; 2)

Aquest lèxic conté 1.025 termes catalans i les corresponents equivalències en castellà i anglès. S’ha fet a partir d’un buidatge sistemàtic de diversos manuals universitaris de bioquímica publicats en aquestes llengües. A més, se n’han verificat les equivalències a partir de diverses obres terminològiques i n’han fet la revisió diversos especialistes d’aquesta àrea. Vol arribar a totes les persones que treballen els àmbits de la bioquímica i ciències afins. L’edició l’ha finançada la Conselleria d’Educació i Cultura i la Conselleria de Sanitat i Consum.

OFFICE OF TERMINOLOGY. Biochemical Lexicon in Catalan-Spanish-English. Palma: University of the Balearic Islands. Publications and Scientific Exchange Service, 2000.

This lexicon contains 1,025 Catalan terms and their corresponding equivalents in Spanish and English. The terms have been culled from various university biochemical manuals published in these languages. Moreover, the equivalents have been verified from various terminological works, and they have been reviewed by various specialists in this area. It is directed to anyone who works in biochemistry and related sciences. The edition has been financed by the Council of Education and Culture and by the Council of Public Health and Consumerism.

Versió per imprimir

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-francès-anglès-alemany. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2003. ISBN 84-7632-842-7. (LB; 3)

Conté 1.450 termes en català amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. Aquest recull s'ha fet a partir d'un buidatge de projectes arquitectònics tant en català com en castellà. En l'elaboració hi han col·laborat traductors i especialistes nadius de les llengües de treball.

Multilingual Lexicon of Constuction in Catalan-Spanish-French-English-German.

This lexicon contains 1,450 terms in Catalan and their equivalents in Castilian Spanish, French, English and German. This compilation has been sifted out of architectural projects in Catalan as well as Castilian Spanish. It has been produced with the collaboration of native translators and specialists in each of the languages included.

Versió per imprimir

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-anglès. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2006. ISBN 84-7632-804-4 (LB; 4)

Aquest lèxic de fotografia de 544 termes abraça la terminologia relativa a càmeres i accessoris, procediments i tècniques, tractament, efectes, i també la relacionada amb el laboratori fotogràfic, la professió de fotògraf i els gèneres fotogràfics. Les entrades estan ordenades alfabèticament en català i contenen sinònims i les equivalències en castellà, francès i anglès. Hi ha un índex de termes per a cadascuna d'aquestes llengües que remet a l'entrada catalana.

Versió per imprimir