Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Lotte Jensen: ‘Ons boek is een stevig maar liefdevol pleidooi voor het Nederlands’


Mis à jour : 11 Fév 2020

Photo Door Sophie Zwaal

De internationalisering van universiteiten leidt tot snel toenemend gebruik van het Engels. Er is tegenwoordig bijna geen studie meer waarbij de voertaal volledig Nederlands is, zelfs wanneer het colleges over Nederlandse literatuur betreft. Ook in de samenleving lijkt de Anglo-Amerikaanse invloed onomkeerbaar. De auteurs van Against English willen duidelijk maken dat de verdringing van het Nederlands op universiteiten en in de samenleving een halt moet worden toegeroepen.


Wat is jullie doel met dit boek?
‘Wij willen ons met dit boek verzetten tegen de dominantie van het Engels op universiteiten en in de samenleving, en de meerwaarde van andere talen als Nederlands, maar ook Frans en Duits laten zien. We willen provoceren en mensen aan het denken zetten. We hopen dat het boek een stevig maar liefdevol pleidooi is voor het Nederlands.
 
De titel van ons boek, Against English, is provocerend en suggereert dat wij tegen het Engels zijn, maar dat is niet zo. Natuurlijk willen we het Engels niet afschaffen. We willen wel dat er veel meer waarde wordt gehecht aan de Nederlandse taal, van de lage school tot aan de universiteiten, en dat we stoppen te zeggen: “Deze trein rijdt al, het proces is niet meer terug te draaien”. Het tij valt wel degelijk te keren.’

---->https://www.maartenonline.nl/nl/artikel/51467/lotte-jensen-ons-boek-is-een-stevig-maar-liefdevol-pleidooi-voor-het-nederlands.html