Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Commissie wil meer universitaire vertaalopleidingen


Mis à jour : 20 Oct 2010

Rapid Press Release , IP/10/1314, Brussel, 12 oktober 2010

De Europese Commissie heeft een nieuwe campagne gelanceerd om Europese universiteiten aan te moedigen om studenten die vertaler willen worden cursussen van hoge kwaliteit aan te bieden. In die context werkt de Commissie ook aan de uitbreiding van haar universitaire netwerk "European Master's in Translation" (EMT), dat vorig jaar is opgezet als een reactie op het groeiende tekort aan gekwalificeerde vertalers op de arbeidsmarkt. Behalve een netwerk is "EMT" ook een erkend kwaliteitslabel. Tot nu toe zijn 34 Europese universiteiten tot het netwerk toegelaten (zie de link hieronder voor de lijst). Universiteiten die het EMT-label wensen te gebruiken, moeten een aanvraag indienen en hun cursusaanbod wordt dan beoordeeld door deskundigen, gewoonlijk leden van het netwerk. Het EMT-netwerk houdt zijn jaarlijkse conferentie te Brussel op 11 -13 oktober. Klik hier om verder te gaan...