Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Kader: een Europese doelstelling inzake meertaligheid


Mis à jour : 21 Aoû 2011

In een groeiend Europa met steeds meer internationale mobiliteit is vreemdetalenkennis een belangrijke troef. Daarom benadrukt de Europese Commissie in haar kaderstrategie rond meertaligheid dat ze wil streven naar de bevordering van het taalleren en van de taalverscheidenheid in de samenleving. Europese burgers moeten volgens het beleidsplan toegang krijgen tot meertaligheid en moeten van jongs af aan ten minste twee vreemde talen leren. Meer lezen...