Talige en cognitieve ontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis


Mis à jour : 17 Nov 2017

Bron: VHZ - Van Horen Zeggen, 1 november 2017

De taalkennis van een meertalig kind is verdeeld over twee (of meer) talen en er wordt daarom bij het vermoeden van een TOS aangeraden om beide talen van het kind te testen. Onder andere vanwege gebrek aan geschikte instrumenten, tolken en financiële middelen is dit echter niet altijd haalbaar. De vraag is welke alternatieven er zijn om een TOS van een taalachterstand te onderscheiden. In het hier beschreven onderzoek is uitgezocht of het mogelijk is om met taal-overstijgende instrumenten dat onderscheid te maken. Meer lezen...>>>