“Hoe meer talen je leert, hoe beter”


Mis à jour : 30 Mar 2020

Bron: ScienceGuide.nl

11 maart 2020 | Tweetalige scholen, waar Engels en Nederlands gesproken wordt, kennen we allemaal wel. Sommige scholen voegen daar nog een streektaal aan toe, of hebben veel kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond. Hoe ga je ermee om als de kinderen in je klas niet twee, drie, maar zelfs vier of vijf verschillende moedertalen meebrengen? Lector Meertaligheid Joana da Silveira Duarte (NHL Stenden) onderzoekt dit samen met basisscholen. "Het onderwijssysteem is nu vooral voorbereid op eentalige kinderen en dat zorgt voor kansenongelijkheid." Meer lezen... >>>>>