Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Kinderen en meertaligheid


Mis à jour : 13 Jui 2021

Online, dinsdag 15 juni 20:00 t/m 21:30 uur

Help! Mijn meertalig kind praat alleen Nederlands. Wat kan ik hieraan doen?

Door Dr. Sharon Unsworth

Als meertalige kinderen naar school gaan, zie je vaak dat ze sneller overschakelen naar het Nederlands. Dat is logisch want ze zitten de hele dag op school. En het is natuurlijk ook belangrijk als meertalige kinderen het Nederlands goed beheersen. Maar als jij als ouder een andere taal spreekt met je kind kan het ook heel frustrerend zijn als jij Arabisch, Pools of Duits praat, en je kind de hele tijd in het Nederlands terugpraat. Wat kun je hieraan doen? Hoe kun je je kind stimuleren om ook zijn of haar andere taal te gebruiken? Moet je je zorgen maken als dat niet gebeurt of is dit een fase die alle meertalige kinderen doormaken, en waar ze ook weer overheen komen? In dit college hoor je in het kort wat hierover bekend is in de wetenschap. Er is volop ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Sharon Unsworth is in Engeland geboren en heeft Nederlands als tweede taal geleerd toen ze twintig jaar geleden naar Nederland is verhuisd. Ze doet onderzoek naar de taalontwikkeling van meertalige kinderen en maakt daarover ook een podcast (Kletsheads). Ze voedt haar eigen kinderen meertalig op.

Dit is de derde en laatste van de KletsColleges voor (groot)ouders over kinderen en taal, georganiseerd door Kletskoppen in samenwerking met het Baby and Child Research Center.

Meer informatie en aanmelden: www.kletskoppenfestival.nl/kletscolleges