Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Cursus Meertaligheid bij kinderen


Mis à jour : 24 Aoû 2011

Meer- en anderstaligheid is de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen en daarmee ook in de logopedische praktijk. In de cursus verdiept u uw kennis over meertalige ontwikkeling. U leert omgaan met moeilijkheden bij de diagnostiek onder meer door het ontbreken van voldoende geschikte testen en diagnostische methodes. Vervolgens gaat de opleider in op problemen in de aansluiting van logopedie bij de leef- en denkwereld van sommige allochtone cliënten. Ook leert u effectief anticiperen op handelingsverlegenheid bij het bepalen van uw behandeldoelen en –methodes. Meer lezen...