Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

De belangrijkste misverstanden over meertaligheid


Mis à jour : 13 Nov 2011

Negatief effect op het Nederlands

Het is een wijd verbreid misverstand dat een andere moedertaal negatieve effecten op het Nederlands heeft. Beide talen kunnen elkaar juist versterken. Een moeder die gebrekkig Nederlands spreekt met haar kinderen is schadelijker voor de taalontwikkeling van een kind dan een moeder die in haar eigen taal of dialect communiceert met haar kinderen. Ten eerste omdat ze niet het juiste voorbeeld geeft. Maar wat belangrijker is, ouders die de taal spreken waarin ze het beste thuis zijn, hebben in die taal de grootste woordenschat, ze kunnen daarin hun gevoelens het beste uitdrukken, ze kennen liedjes en rijmpjes in die taal. Dit alles zorgt voor een goed contact tussen ouder en kind en voor een rijke taalomgeving. Veel met kinderen praten over allerlei onderwerpen, lezen en voorlezen, dat versterkt de taalontwikkeling in de moedertaal. En dat heeft weer een positief effect op het Nederlands. Meer lezen...