Talen leren: waarom kunnen sommige mensen dat beter?


Mis à jour : 26 Nov 2011

"Oh, die heeft een talenknobbel," roepen we al gauw over iemand die goed is in talen. Maar aanleg is natuurlijk niet de enige factor die bepaalt of iemand succesvol een taal leert of niet. Daar spelen o.a. ook intelligentie, leerstijl, persoonlijkheid, motivatie, attitude, identiteit, opvattingen en leeftijd een rol in.