Taalanalyse geanalyseerd


Mis à jour : 26 Avr 2015

Het team intercultureel bemiddelaars van Foyer ontwikkelde dit jaar een nieuw luik binnen hun expertise.
Het gaat om een project dat hulpverleners helpt bij de screening en diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen.

De kern van de aanpak ligt in de analyse van de moedertaal van het kind en het goed in kaart brengen van de taalcontext waarin het kind opgroeit. 
Dit nieuwe aspect van hun werking speelt duidelijk in op een nood: heel wat hulpverleners en begeleiders vonden reeds in dit eerste jaar hun weg naar deze specifieke ondersteuning.

Tijd om een eerste stand van zaken op te maken. 62 taalanalyses werden afgerond. Bij een aantal kinderen konden we het vermoeden van een taalstoornis bevestigen maar bij andere kinderen bleek veeleer dat het taalaanbod moest worden bijgestuurd.

Meer over het eerste jaar van deze werking lees je online in een pdf-document