Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Acquisition des langues

Entrées de flux
Aoû 2011

Acquisition des langues

Cursus Meertaligheid bij kinderen

Meer- en anderstaligheid is de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen en daarmee ook in de logopedische praktijk. In de cursus verdiept u uw kennis over meertalige ontwikkeling. U leert omgaan met moeilijkheden bij de diagnostiek onder meer door het ontbreken van voldoende geschikte testen en diagnostische methodes. Vervolgens gaat de opleider in op problemen in de aansluiting...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Scuola e didattica - Il plurilinguismo: aspetti teorici

Italiano e lingue altre nella scuola multiculturale

Un richiamo dei termini più usati quando ci si riferisce ai diversi contesti di apprendimento dell’italiano: lingua materna, lingua di studio, lingua di comunicazione, lingua seconda, lingua del paese di accoglienza, lingua straniera studiata a scuola, interlingue. Leggere il seguito...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Les bébés et le bilinguisme (français du monde)

Le bilinguisme est le résultat d’une adhésion de toute la famille au projet. La famille doit  lutter contre l’érosion  de la langue faible et  aider les enfants à se construire une identité à partir de deux langues et de deux cultures, tels sont les défis des parents d’enfants bilingues.  Et cela...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Taal- en leerstoornissen in een meertalige context

Code biedt een verantwoorde diagnostiek van meertalige kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op het vlak van leerstoornissen en specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Begeleiding stoelt op wetenschappelijk onderzoek en gebeurt vanuit een positieve benadering van meertaligheid. Om tegemoet te komen aan mogelijke bezorgdheden en antwoord te kunnen geven...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Les démarches d'éveil à la diversité linguistique et culturelle...

... dans l'enseignement primaire Michel Candelier, professeur à l'université du Maine, Centre international d'études françaises, UFR de Lettres Je voudrais d'abord, comme mes prédécesseurs, remercier la direction de l'Enseignement scolaire d'avoir fait appel à moi et de m'avoir demandé d'exprimer librement mon point de...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Hoe versta je een vreemde taal (Kennislink)

Mirjam Ernestus – taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit – ontvangt een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar hoe mensen die een vreemde taal leren, de spontane spraak uit die taal verwerken. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot betere lesmethodes voor het leren verstaan van een vreemde taal. Verder lezen...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Does Age Matter? (Language Rich Europe)

Posted on July 29, 2011 by Eilidh MacDonald Everyone knows that learning languages becomes more difficult as you get older. Our brains are no longer sponge-like and, as the saying goes, you can’t teach old dogs new tricks. This provides a nice, ready-made excuse for those of us trying to balance evening classes with work and family commitments. We don’t have time...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Te jong of te oud voor nieuwe taal (De Standaard)

Ideale leeftijd voor taalverwerving omstreden

BRUSSEL - Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil dat kinderen al vanaf het derde leerjaar Frans kunnen volgen (DS 26 juli). Hoe jonger je eraan begint, des te sneller gaat het, luidt de redenering. Wetenschappers zijn daarover verdeeld. Verder lezen...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Age no excuse for failing to learn a new language

New Scientist, 22 July 2011

IT'S never too late to learn another language. Surprisingly, under controlled conditions adults turn out to be better than children at acquiring a new language skill. Read more...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Nieuwe taal leren gaat beter als volwassene

Onderzoek toont aan dat volwassenen in bepaalde omstandigheden beter dan kinderen in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Er wordt aangenomen dat kinderen beter dan volwassenen in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Het brein van kinderen is flexibeler en bovendien gebruiken ze een impliciet geheugen om te leren: dat wil zeggen dat ze een taal oppikken, zonder dat ze er...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Studie: Erwachsene besser in der Lage neue Sprachen zu lernen als gedacht

SprachenNetz, 28 Juli 2011 Lernen Kinder oder Erwachsene eine fremde Sprache besser? Dieser Frage gingen israelische Forscher der Universitäten Tel Aviv und Haifa in einer Studie zum Thema Spracherwerb auf den Grund und präsentierten ihre Ergebnisse auf dem International Congress for the Study of Child Language in Montreal. Auf dem ersten Blick wirkt das Ergebnis der...

Lire la suite...

Juil 2011

Acquisition des langues

Waarom leren kinderen makkelijker een taal?

Het is algemeen bekend dat kinderen veel makkelijker een taal leren dan volwassenen. Terwijl kinderen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken, zul je bij iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal leert bijna altijd een accent blijven horen. Taalwetenschappers zijn er niet over uit hoe dit komt. In de septemberuitgave van Onze Taal staat een interessant artikel van...

Lire la suite...