Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Acquisition des langues

S'ABONNER A LA PAGE
Aoû 2011

Acquisition des langues

Hoe versta je een vreemde taal (Kennislink)

Mirjam Ernestus – taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit – ontvangt een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar hoe mensen die een vreemde taal leren, de spontane spraak uit die taal verwerken. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot betere lesmethodes voor het leren verstaan van een vreemde taal. Verder lezen...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Does Age Matter? (Language Rich Europe)

Posted on July 29, 2011 by Eilidh MacDonald Everyone knows that learning languages becomes more difficult as you get older. Our brains are no longer sponge-like and, as the saying goes, you can’t teach old dogs new tricks. This provides a nice, ready-made excuse for those of us trying to balance evening classes with work and family commitments. We don’t have time...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Te jong of te oud voor nieuwe taal (De Standaard)

Ideale leeftijd voor taalverwerving omstreden

BRUSSEL - Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil dat kinderen al vanaf het derde leerjaar Frans kunnen volgen (DS 26 juli). Hoe jonger je eraan begint, des te sneller gaat het, luidt de redenering. Wetenschappers zijn daarover verdeeld. Verder lezen...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Age no excuse for failing to learn a new language

New Scientist, 22 July 2011

IT'S never too late to learn another language. Surprisingly, under controlled conditions adults turn out to be better than children at acquiring a new language skill. Read more...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Nieuwe taal leren gaat beter als volwassene

Onderzoek toont aan dat volwassenen in bepaalde omstandigheden beter dan kinderen in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Er wordt aangenomen dat kinderen beter dan volwassenen in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Het brein van kinderen is flexibeler en bovendien gebruiken ze een impliciet geheugen om te leren: dat wil zeggen dat ze een taal oppikken, zonder dat ze er...

Lire la suite...

Aoû 2011

Acquisition des langues

Studie: Erwachsene besser in der Lage neue Sprachen zu lernen als gedacht

SprachenNetz, 28 Juli 2011 Lernen Kinder oder Erwachsene eine fremde Sprache besser? Dieser Frage gingen israelische Forscher der Universitäten Tel Aviv und Haifa in einer Studie zum Thema Spracherwerb auf den Grund und präsentierten ihre Ergebnisse auf dem International Congress for the Study of Child Language in Montreal. Auf dem ersten Blick wirkt das Ergebnis der...

Lire la suite...

Juil 2011

Acquisition des langues

Waarom leren kinderen makkelijker een taal?

Het is algemeen bekend dat kinderen veel makkelijker een taal leren dan volwassenen. Terwijl kinderen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken, zul je bij iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal leert bijna altijd een accent blijven horen. Taalwetenschappers zijn er niet over uit hoe dit komt. In de septemberuitgave van Onze Taal staat een interessant artikel van...

Lire la suite...

Juil 2011

Acquisition des langues

Offene Menschen sind talentiertere Aussprachekünstler

Quelle: SprachenNetz, 29 Juni 2011 Die fehlerfreie Aussprache - die Kür beim Erlernen jeder Fremdsprache: Einige beherrschen die korrekte Aussprache einer fremden Sprache bereits nach kurzer Zeit, ohne jemals in dem entsprechenden Land gewesen zu sein. Andere wiederum leben jahrelang in einem Land, ohne den Akzent ihrer Muttersprache abzulegen. Sprachtalent ist somit nicht...

Lire la suite...

Jui 2011

Acquisition des langues

Eéntaligen zijn in het nadeel (Kennislink)

Op welke leeftijd kinderen het beste geconfronteerd kunnen worden met een tweede moedertaal is nog punt van discussie; wel blijkt dat tweetaligheid op den duur alleen maar voordelen biedt. Zelfs de EU pleit daarom voor meertaligheid. Michael Clyne, professor in de taalkunde in Melbourne, stelt dat moedertaalsprekers van het Engels in het nadeel zijn omdat zij vaker...

Lire la suite...

Jui 2011

Acquisition des langues

La maîtrise du langage est moins rapide chez les enfants adoptés

Les enfants adoptés à l'étranger pourraient ne pas maîtriser le langage aussi rapidement que ceux nés au Canada, laisse entendre une nouvelle étude menée par une équipe de l'Université McGill. La recherche a permis d'apprendre que des bébés nés en Chine accusent un certain retard dans l'acquisition...

Lire la suite...

Jui 2011

Acquisition des langues

Vreemde talen in reclame vertekenen emoties

Boodschap in moedertaal voelt emotioneler aan Vreemde talen zijn over het algemeen niet geschikt voor het leggen van emotionele associaties. Het gebruik van andere talen in marktonderzoek kan bovendien leiden tot een overschatting van emotionele reacties: mensen zeggen in een vreemde taal sneller dat ze zich gelukkig voelen dan in hun moedertaal. Dat stelt Bart de Langhe...

Lire la suite...

Jui 2011

Acquisition des langues

Speaking one's mother tongue is vital (The Australian)

And this is why you've got people like Noel Pearson saying that Aboriginal people, Aboriginal kids, need the very best general Australian academic education, but they also need a decent education in their own high culture. Now, I think this is a very lofty goal that Noel has put forward, but if you look at people like Alison Anderson and Bess Price, they are fluent in many Aboriginal...

Lire la suite...