Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Engelstalig onderwijs laat meertaligheid studenten onbenut


Last Updated: 7 Oct 2021

Bron: ScienceGuide.nl, 29 september 2021

Wanneer het Engels als voertaal wordt gebruikt in een klas met internationale studenten, blijven de vaardigheden van deze studenten in andere talen vaak onbenut, schrijven onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Studenten met een andere moedertaal dan het Engels missen vaker de nuances in discussies en theorie. De onderzoekers opperen daarom om ook andere talen dan het Engels in het onderwijs te betrekken en studenten die eenzelfde taal beheersen te laten samenwerken.

Meer lezen...