Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Langue et traduction - Bibliographie

“Wij zijn onze taal” Over de meervoudige betekenis van zinnen


Last Updated: 28 Jan 2014

Bron: Kennislink.nl, December 2013

Heb je nou je zin! is het nieuwste boekje van Marc van Oostendorp over: zinnen. Van Oostendorp legt hierin op een eenvoudige manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten over taal bloot. Zinnen spelen in dit boekje de hoofdrol omdat zij cruciaal zijn voor ons begrip van taal. Ze weerspiegelen de structuur van onze gedachten en geven daarmee een uniek kijkje in ons brein. Meer lezen...