Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Familles bilingues et plurilingues - Bibliographie

Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind!


Last Updated: 9 Sep 2019

In de context van migratie en meertaligheid hebben ouders vaak behoefte aan informele steun bij de opvoeding van hun kinderen. Het opvoeden wordt nog complexer wanneer ze geconfronteerd worden met een andere taal, andere opvoedingswaarden, normen en verwachtingen. Ze twijfelen vaak aan de waarde van hun eigen opvattingen en referentiekaders, waardoor ze op termijn niet meer weten wat goed is en wat niet, ook op het gebied van taalstimulering. Cruciaal hierbij is het versterken van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. In deze brochure staan er enkele tips die ouders kunnen helpen bij het opvoeden van hun kind in een meertalige context. De folder is geschreven in laagdrempelig Nederlands. Daarnaast werd de folder ook vertaald in 13 andere courante talen (Albanees, Arabisch, Bulgaars, Slovaaks, Frans, Turks, Servisch, Duits, Pools, Roemeens, Kroatisch, Engels en Farsi). Die vertalingen, die ook op deze pagina kunnen worden gedownload, kunnen gericht worden meegegeven aan ouders die (een van) deze talen als thuis- of moedertaal hebben, en momenteel nog onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands.

De versie in het Arabisch wordt momenteel herbekeken, en zal binnenkort opnieuw beschikbaar zijn.

Links... >>>>>>>