Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

In the firm


Nov 2019

Language and labor

Internationaal gastcollege: grenzeloos leren over meertaligheid

woensdag 13 november 2019 Click here for the English version Meertaligheid is een wereldwijd gegeven. Maar terwijl landen in het zogenaamde ‘Globale Zuiden’ in oorsprong en etnisch meertalig zijn, is de meertaligheid in het ‘Globale Noorden’ vooral door migratie ontstaan. Door de grote taaldiversiteit in de klassen, is het in het laatste geval onmogelijk onderwijs aan te bieden in...

Read more ...