Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Institutions européennes et internationales

O lege, 23 de limbi europene


Last Updated: 23 Aug 2012

27 de state, 23 de limbi şi legi comune. Care este soluţia pentru ca regulile să însemne acelaşi lucru în toată Uniunea Europeană ?

În Parlamentul European, fiecărei limbi comunitare i se acordă aceeaşi importanţă: toate documentele parlamentare sunt publicate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene şi fiecare deputat are dreptul de a se exprima în limba oficială pe care o preferă. Inclus în tratatele europene, multilingvismul reflectă diversitatea culturală şi lingvistică din cadrul UE. Acesta face ca instituţiile europene să fie mai accesibile şi mai transparente pentru cetăţeni, reprezentând o garanţie a modului democratic de funcţionare.

Legislaţia adoptată de catre Parlamentul European se adreseaza unui număr de aproximativ 500 de milioane de cetăţeni din 27 de ţări şi este tradusă în 23 de limbi oficiale. Ea trebuie să fie identică şi lipsită de orice ambiguitate în toate limbile. Verificarea calităţii lingvistice şi juridice a textelor ţine de responsabilitatea juriştilor-lingvişti din Parlament. Iar ei nu trebuie confundaţi cu traducătorii, fiindcă asigură mai mult decât un serviciu lingvistic. Scopul lor principal este acela de a oferi, la cerere, asistenţă redacţională şi procedurală pentru versiunea originală a textului. O a doua sarcină, nu mai puţin importantă, este de a verifica traducerile.>>>>>>>>>>>>>>>>