Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Institutions européennes et internationales

Europees Hof van Justitie haalt Vlaams taaldecreet onderuit


Last Updated: 3 Jun 2013

Hof van Justitie haalt taaldecreet onderuitIn Vlaanderen kan een arbeidsovereenkomst tussen een (in Vlaanderen gevestigde) werkgever en een werknemer alleen in de Nederlandse taal rechtsgeldig zijn. In een andere taal dan het Nederlands is de overeenkomst nietig en onbestaande. Deze taalregel geldt in Vlaanderen al veertig jaar, sinds het Vlaams taaldecreet van 19 juli 1973. De regel geldt ook voor filialen van buitenlandse ondernemingen waar een andere taal dan het Nederlands de voertaal is en voor buitenlandse werknemers die geen woord Nederlands verstaan. Verder lezen...