Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Boek: Meertaligheid en onderwijs


Mis à jour : 30 Sep 2018

Orhan Agirdag en Ellen-Rose Kambel (red.)

Isbn: 9789024406661

Uitgeverij: Boom uitgevers Amsterdam

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Dat biedt kansen op het gebied van burgerschap en economie, maar levert ook nieuwe uitdagingen op: achterstanden bij leerlingen op school worden door velen geweten aan de meertaligheid van die leerlingen.

In dit boek delen schrijvers met uiteenlopende achtergronden - van (taal)wetenschappers tot beleidsmakers - hun visies en ervaringen op het gebied van meertaligheid. Aan bod komen onder meer de meertaligheid van leerlingen met een migratie-achtergrond, de onderwijspraktijk in diverse meertalige landen en het Friese taalonderwijs. De bijdragen benadrukken de waarde van taaldiversiteit en laten zien waarom meertaligheid, zowel binnen als buiten de klas, verwelkomd en gestimuleerd zou moeten worden.

Bekijk ook de kennisclip meertalige klas >>