Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Welk taalbeleid voor Europa? (4-5 December, Brussel)


Mis à jour : 28 Oct 2014

24 september 2014

Welk taalbeleid voor Europa?Welk taalbeleid voor Europa? Dat is op 4 en 5 december (2014) in Brussel de centrale vraag op het Forum van de Conseil Européen pour les Langues / European Language Council (CEL/ELC). Voor de openingslezing komt Herman Van Rompuy.

CEL/ELC organiseert om de twee jaar een bijeenkomst waar een stand van zaken over de taalsituatie in Europa wordt opgemaakt. Doel van de bijeenkomst is wetenschappers en andere belangstellenden in gesprek te brengen over de Europese taaldiversiteit en over kansen en obstakels om de meertaligheid - zowel individueel als maatschappelijk - te verbeteren.

Meer...