Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Tolken noodzakelijk om rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren


Mis à jour : 21 Mar 2018

Bron: De Taalsector, 28 februari 2018

"Tolken zijn noodzakelijk om de rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren."

Dat zeggen de tolkwetenschappers Katalin Balogh en Heidi Salaets van de KU Leuven naar aanleiding van het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over de kwestie Soedan.


De feiten

Vorige zomer werden in België tientallen personen van Soedanese herkomst aangehouden. Ze bleken zonder identiteitsdocumenten illegaal in België te verblijven. Om de terugkeer naar hun land van herkomst mogelijk te maken, bleek het nodig hun identiteit te laten vaststellen door de Soedanese autoriteiten. Om de identificatie te versnellen bood België aan Soedan aan een missie van experten uit Soedan te organiseren. Deze Soedanese experten hebben in september gesprekken gehad met 61 personen in gesloten centra voor illegalen. Meer lezen... >>>>