Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Hoe kun je meer talen betrekken in het onderwijs?


Mis à jour : 27 Juil 2019

Bron: Kennislink, 18 juli 2019

Europese scholen krijgen steeds meer te maken met meertalige leerlingen. Het inzetten van meer talen in de klas biedt voordelen voor alle leerlingen, volgens een eerste praktijkstudie in Friesland en Luxemburg.

Op Europese scholen neemt het aantal meertalige leerlingen toe. Kinderen met een migratieachtergrond of uit expatgezinnen brengen vaak meerdere talen mee. En ook kinderen die opgroeien met een regionale taal zijn vaker van huis uit tweetalig. Om deze groeiende groep leerlingen te bedienen, wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe onderwijsmodellen. Meer lezen... >>>>