Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Meertalig materiaal (Leesplein)


Mis à jour : 15 Sep 2011

Van een aantal boeken zijn vertalingen gemaakt, die gebruikt kunnen worden in een multiculturele groep of thuis. Uitgangspunt is dat kinderen eerst een verhaal leren kennen in hun thuistaal. Dat biedt houvast bij de kennismaking met datzelfde verhaal in de Nederlandse versie.

De informatie is bedoeld voor alle bemiddelaars die zich beroepshalve bezig houden met het begeleiden van en het geven van onderwijs aan kinderen die een andere taal dan het Nederlands als thuistaal hebben.

Zie ook:  links en meertalige projecten.

Verder lezen...