Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding


Mis à jour : 28 Fév 2012

vrijdag, 10 februari 2012 12:39

Op donderdag 9 februari houdt Alex Riemersma aan NHL Hogeschool zijn inaugurele rede met als titel ‘Gelijkwaardigheid en continuïteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief’. Het lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding is een samenwerking van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Naast de rede van Riemersma geeft prof. dr. Jarmo Lainio, van de Universiteit van Stockholm en lid van het Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages, een presentatie over de mogelijke rol van het Charter voor de bevordering van taalonderwijs in minderheidstalen. De drie leden van de kenniskring zullen eveneens hun eigen onderzoeksagenda presenteren. Meer lezen...