Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Conferentie: Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s


Last Updated: 17 Feb 2020

Op donderdag 12 maart 2020 vindt bij het CBS in Heerlen de conferentie 'Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s' plaats. De conferentie wordt georganiseerd door het CBS en het expertisecentrum ITEM (Internationale, Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en Grensoverschrijdende vraagstukken in de regio) van de Universiteit Maastricht. Meer weten... >>>>